• ozobot

  nowoczesne pomoce dydaktyczne

 • zainteresowania

  rozwijanie zainteresowań i umiejętności

 • klasy pływackie

  nauka pływania

 • sztandar

  tradycja i nowoczesność

 OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO BĘDZIE DOSTĘPNA W ELEKTRONICZNYM SYSTEMIE REKRUTACJI: www.slaskie.edu.com.pl

 Niezbędnych informacji o szkołach i sposobie rekrutacji udziela szkolny doradca zawodowy: Jadwiga Szkudlarek i Tomasz Nowak


REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I PONADGIMNAZJALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020


Informator "CO PO GIMNAZJUM" do pobrania

Wybór zawodu - poradnik dla ucznia i rodzica do pobrania

PONIŻEJ ZNAJDUJĄ SIĘ ODNOŚNIKI DO CIEKAWYCH STRON, INFORMACJI NIEZBĘDNYCH DLA UCZNIÓW I RODZICÓW:

Barometr zawodów - jednoroczna prognoza sytuacji w zawodach

Filmy i materiały na temat zawodów i szkolnictwa zawodowego

Terminy rekrutacji w roku szkolnym 2019/2020

Termin

Działanie

Od 13 maja
do 25 czerwca 2019 r.

Wprowadzanie podań przez Internet oraz składanie dokumentów do wybranych szkół.
Kandydat składa podanie jedynie w szkole pierwszego wyboru (kontaktu).

Od 21 czerwca do
  25 czerwca 2019 r. 

Dostarczanie do szkoły pierwszego wyboru potwierdzonej kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i potwierdzonej kopii zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie oznaczone nr 1)

16 lipca 2019 r.

Ogłoszenie przez dyrektora szkoły listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły

Od 16 lipca do 24 lipca 2019 r.

Potwierdzanie przez kandydatów woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

25 lipca 2019 r.

Ogłoszenie przez dyrektora szkoły listy przyjętych do szkoły.

Od 25 lipca
do
  31 sierpnia 2019 r.

 

Składanie - przez kandydatów   nieprzyjętych do wybranych szkół – oryginałów dokumentów do szkół, które dysponują wolnymi miejscami.
Pozyskiwanie informacji o wolnych miejscach w informatorach internetowych elektronicznych systemów rekrutacyjnych.