• ozobot

  nowoczesne pomoce dydaktyczne

 • zainteresowania

  rozwijanie zainteresowań i umiejętności

 • klasy pływackie

  nauka pływania

 • sztandar

  tradycja i nowoczesność

   nordic walking 1 20140328 1746262142

Nasze Gimnazjum otrzymało certyfikat udziału w projekcie zorganizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej "Szkoła w ruchu"

Celem tego projektu jest pokazanie, że lekcje wychowania fizycznego w szkole mogą być ciekawe, atrakcyjne, inspirujące, a przede wszystkim zachęcające do aktywności fizycznej. Poniżej przedstawiamy przykładowe sfilmowane lekcje oraz scenariusze tych zajęć!


Obszar 1


konspekt gimnastyka

konspekt koszykówka

Szkoła w ruchu - film koszykówka i gimnastyka


Obszar 2


konspekt pływanie

konspekt gimnastyka artystyczna

Szkoła w ruchu - film kryta pływalnia i gimnastyka artystyczna


Obszar 5


konspekt nordic walking

konspekt rowery

konspekt siłownia

Szkoła w ruchu - film siłownia, nordic walking i wycieczka rowerowa