• ozobot

  nowoczesne pomoce dydaktyczne

 • zainteresowania

  rozwijanie zainteresowań i umiejętności

 • klasy pływackie

  nauka pływania

 • sztandar

  tradycja i nowoczesność

Uwaga rekrutacja do klasy pierwszej (dzieci obwodowe) w roku szkolnym 2023/2024

od 23 stycznia 2023r. godz.8.00

do 06 lutego 2023r. godz.15.00

nabór elektroniczny przez rodzica/prawnego opiekun na stronie www.jaworzno.podstawowe.vnabor.pl

Spis ulic należących do obwodu szkoły

DOKUMENTY DO POBRANIA


Szkoła Podstawowa nr 17 im. Polskich Noblistów w Jaworznie jest bezpieczną i innowacyjną placówką. Podobnie jak rodzicom naszych uczniów, zależy nam na zapewnieniu dzieciom właściwego poziomu nauczania oraz możliwości rozwijania zainteresowań, w miłej, bezpiecznej atmosferze, pod okiem wykwalifikowanej i odpowiedzialnej kadry pedagogicznej. Naszym uczniom i rodzicom zapewniamy: - zajęcia w wyremontowanych klasopracowniach wyposażonych w nowoczesne pomoce naukowe, - aktywne metody nauczania z wykorzystaniem technologii komputerowej, monitora i tablic interaktywnych, - dziennik elektroniczny gwarantujący stałą współpracę pomiędzy Rodzicami i szkołą, - bezpieczeństwo - monitoring wizyjny, - wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną, - stałą opiekę pedagoga i doradcy zawodowego, - cykliczne imprezy, konkursy szkolne i pozaszkolne, - ciekawe lekcje i koła zainteresowań rozwijające pasje dzieci i młodzieży, - boisko szkolne z siłownią zewnętrzną, - zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne uczniów, - zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne - udział w projektach krajowych i zagranicznych, - przytulną, dobrze wyposażoną świetlicę i bibliotekę, - stołówkę serwującą domowe obiady w przystępnej cenie, - możliwość zakupu kanapki, napoju lub przyborów szkolnych w sklepiku, - opiekę pielęgniarki szkolnej, - współpracę z instytucjami wspierającymi rozwój i bezpieczeństwo dzieci.