• ozobot

  nowoczesne pomoce dydaktyczne

 • zainteresowania

  rozwijanie zainteresowań i umiejętności

 • klasy pływackie

  nauka pływania

 • sztandar

  tradycja i nowoczesność

Prezentujemy raport Kuratorium Oświaty w Katowicach z ewaluacji problemowej (zewnętrznej) przeprowadzonej w Gimnazjum nr 5.

Raport