• ozobot

  nowoczesne pomoce dydaktyczne

 • zainteresowania

  rozwijanie zainteresowań i umiejętności

 • klasy pływackie

  nauka pływania

 • sztandar

  tradycja i nowoczesność

Matematyka:
mgr Anna Adamczyk – nauczyciel kontraktowy

Chemia:
mgr Anna Adamczyk – nauczyciel kontraktowy

Fizyka:
mgr Ewa Fila – nauczyciel dyplomowany

Biologia/ Przyroda:
mgr Tomasz Nowak – nauczyciel dyplomowany

Geografia:
mgr Agnieszka Mazur – nauczyciel mianowany

Historia:
mgr Jakub Biłyk - – nauczyciel dyplomowany

j. polski:
dr Beata Wrona – nauczyciel dyplomowany
mgr Zuzanna Zakrzewska – Nowak – nauczyciel kontraktowy

j. angielski:
mgr Agnieszka Bagińska – nauczyciel kontraktowy
mgr Magdalena Sułek – Zamorska – nauczyciel dyplomowany

j. niemiecki:
mgr Barbara Ziętek – nauczyciel dyplomowany

Plastyka:
mgr Anna Dzierwa - – nauczyciel dyplomowany

Muzyka:
mgr Ewa Gajda Migacz – nauczyciel dyplomowany
mgr Anna Dzierwa – nauczyciel dyplomowany

Technika:
mgr Ewa Fila - – nauczyciel dyplomowany

Informatyka:
mgr Donata Dzimińska – Bizub - – nauczyciel dyplomowany

Wychowanie fizyczne:
mgr Marzena Pyrek – Pyszczak – nauczyciel dyplomowany
mgr Grzegorz Stadler – nauczyciel dyplomowany

Edukacja Wczesnoszkolna:
mgr Małgorzata Jaroszek - – nauczyciel dyplomowany
mgr Zuzanna Zakrzewska – Nowak – nauczyciel kontraktowy
mgr Katarzyna Wilkosz – Grześkowiak - – nauczyciel mianowany
mgr Ewa Żurawik – nauczyciel dyplomowany
mgr Anna Łabuzek – nauczyciel kontraktowy
mgr Anna Wilczek – nauczyciel kontraktowy

Wychowanie do życia w rodzinie:
mgr Tomasz Nowak – nauczyciel dyplomowany

Religia:
ksiądz Mariusz Sowiński – nauczyciel mianowany
siostra Iwona Skrzypczyk – nauczyciel dyplomowany

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne:
mgr Agnieszka Kośmider – nauczyciel dyplomowany

Zajęcia rewalidacyjne:
mgr Barbara Ziętek – nauczyciel dyplomowany
mgr Ewa Fila - – nauczyciel dyplomowany
mgr Anna Wilczek – nauczyciel kontraktowy
mgr Beata Opiela – nauczyciel dyplomowany
mgr Martyna Ciołczyk – Jamróz - – nauczyciel kontraktowy
mgr Anna Łabuzek – nauczyciel kontraktowy

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne:
mgr Małgorzata Jaroszek – nauczyciel dyplomowany
mgr Katarzyna Wilkosz – Grześkowiak - – nauczyciel mianowany
mgr Ewa Żurawik – nauczyciel dyplomowany
mgr Zuzanna Zakrzewska – Nowak – nauczyciel kontraktowy
dr Beata Wrona  – nauczyciel dyplomowany
mgr Barbara Ziętek -  – nauczyciel dyplomowany

Biblioteka:
mgr Anna Olszak – Jurek  – nauczyciel kontraktowy

Pedagog:
mgr Agnieszka Kośmider – nauczyciel dyplomowany

 Doradca zawodowy:
mgr  Donata  Dzimińska-Bizub - nauczyciel dyplomowany

Logopeda:
mgr Ewa Fila – nauczyciel dyplomowany