• ozobot

  nowoczesne pomoce dydaktyczne

 • zainteresowania

  rozwijanie zainteresowań i umiejętności

 • klasy pływackie

  nauka pływania

 • sztandar

  tradycja i nowoczesność

Matematyka:
mgr Anna Adamczyk
mgr inż. Agnieszka Zięba

Chemia:
mgr Anna Adamczyk

Fizyka:
mgr Ewa Fila
mgr Anna Adamczyk

Biologia/ Przyroda:
mgr Marika Panuś

Geografia:
mgr Marika Panuś

Historia:
mgr Jakub Biłyk
mgr Renata Wilk

Wiedza o społeczeństwie:
mgr Jakub Biłyk

j. polski:
dr Beata Wrona
mgr Zuzanna Zakrzewska – Nowak
mgr Aneta Grabska

j.angielski:
mgr Magdalena Lebuda
mgr Natalia Musiał

 j. niemiecki:
mgr Barbara Ziętek

Plastyka:
mgr Jakub Biłyk

Muzyka:
mgr Joanna Cygan

Technika:
mgr Ewa Fila
mgr Renata Wilk

Informatyka:
mgr Donata Dzimińska

Wychowanie fizyczne:
mgr Piotr Pierścionek
mgr Grzegorz Stadler

Edukacja Wczesnoszkolna:
mgr Magdalena Dzikowska
mgr Zuzanna Zakrzewska – Nowak
mgr Katarzyna Wilkosz – Grześkowiak
mgr Ewa Żurawik
mgr Anna Wilczek

Wychowanie do życia w rodzinie:
mgr Renata Wilk

Religia
ksiądz
Mariusz Sowiński
siostra Barbara Okła

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne:
mgr Iwona Panek
mgr Jakub Biłyk

Zajęcia rewalidacyjne:
mgr Barbara Ziętek
mgr Ewa Fila 
dr Beata Wrona
mgr Ewa Żurawik
mgr Zuzanna Zakrzewska - Nowak
mgr Anna Wilczek
mgr Grzegorz Stadler
mgr Martyna Ciołczyk – Jamróz
mgr Magdalena Dzikowska
mgr Katarzyna Szyndera
mgr Katarzyna Wilkosz – Grześkowiak
mgr Urszula Błaszczyk
mgr Natalia Siwica

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne:
mgr Katarzyna Szyndera
mgr Katarzyna Wilkosz – Grześkowiak
mgr Ewa Żurawik
dr Beata Wrona
mgr Barbara Ziętek
mgr Natalia Siwica

Biblioteka:
mgr Wierosława Gawryś

Psycholog:
mgr Iwona Panek
mgr Krystian Wiśniewski

Pedagog
mgr Natalia Siwica

Pedagog specjalny
mgr Urszula Błaszczyk

Logopeda:
mgr Ewa Fila
mgr Magdalena Dzikowska

Współorganizacja kształcenia:
mgr Anna Wilczek
mgr Joanna Cygan
mgr Urszula Błaszczyk

Doradztwo zawodowe:
mgr Anna Jamróz – Maślanka

Świetlica:
mgr Anna Wojkowska
mgr Anna Jamróz – Maślanka
mgr Katarzyna Wilkosz – Grześkowiak
mgr Renata Wilk
mgr Katarzyna Szyndera
mgr Barbara Ziętek