• ozobot

  nowoczesne pomoce dydaktyczne

 • zainteresowania

  rozwijanie zainteresowań i umiejętności

 • klasy pływackie

  nauka pływania

 • sztandar

  tradycja i nowoczesność

Matematyka:

mgr Anna Adamczyk – nauczyciel kontraktowy

mgr inż. Agnieszka Zięba – nauczyciel kontraktowy

 

Chemia:

mgr Anna Adamczyk – nauczyciel kontraktowy

 

Fizyka:

mgr Ewa Fila – nauczyciel dyplomowany

 

Biologia/ Przyroda:

mgr Marika Panuś – nauczyciel kontraktowy

 

Geografia:

mgr Marika Panuś – nauczyciel kontraktowy

 

Historia:

mgr Jakub Biłyk – nauczyciel dyplomowany

mgr Renata Wilk - nauczyciel dyplomowany

 

Wiedza o społeczeństwie:

mgr Jakub Biłyk – nauczyciel dyplomowany

 

 1. polski:

dr Beata Wrona – nauczyciel dyplomowany

mgr Zuzanna Zakrzewska – Nowak – nauczyciel mianowany

mgr Aneta Grabska - nauczyciel dyplomowany

 

 1. angielski:

mgr Magdalena Lebuda – nauczyciel kontraktowy

mgr Magdalena Sułek – Zamorska – nauczyciel dyplomowany

 

 1. niemiecki:

mgr Barbara Ziętek – nauczyciel dyplomowany

 

Plastyka:

mgr Jakub Biłyk – nauczyciel dyplomowany

 

Muzyka:

mgr Ewa Gajda Migacz – nauczyciel dyplomowany

 

Technika:

mgr Ewa Fila – nauczyciel dyplomowany

mgr Renata Wilk – nauczyciel dyplomowany

 

Informatyka:

mgr Donata Dzimińska – Bizub – nauczyciel dyplomowany

 

Wychowanie fizyczne:

mgr Piotr Pierścionek – nauczyciel dyplomowany

mgr Grzegorz Stadler – nauczyciel dyplomowany

 

Edukacja Wczesnoszkolna:

mgr Magdalena Dzikowska – nauczyciel stażysta

mgr Zuzanna Zakrzewska – Nowak – nauczyciel mianowany

mgr Katarzyna Wilkosz – Grześkowiak – nauczyciel mianowany

mgr Ewa Żurawik – nauczyciel dyplomowany

mgr Anna Wajda – nauczyciel kontraktowy

mgr Anna Wilczek – nauczyciel mianowany

 

Wychowanie do życia w rodzinie:

mgr Renata Wilk – nauczyciel dyplomowany

 

Religia:

 1. Mariusz Sowiński – nauczyciel mianowany
 2. Barbara Okła – nauczyciel dyplomowany

 

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne:

mgr Zuzanna Zakrzewska - Nowak – nauczyciel mianowany

 

Zajęcia rewalidacyjne:

mgr Barbara Ziętek – nauczyciel dyplomowany

mgr Ewa Fila  – nauczyciel dyplomowany

dr Beata Wrona – nauczyciel dyplomowany

mgr Ewa Żurawik – nauczyciel dyplomowany

mgr Zuzanna Zakrzewska - Nowak – nauczyciel mianowany

mgr Anna Wilczek – nauczyciel mianowany

mgr Beata Opiela – nauczyciel dyplomowany

mgr Martyna Ciołczyk – Jamróz – nauczyciel mianowany

mgr Anna Wajda – nauczyciel kontraktowy

 

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne:

mgr Ewa Fila – nauczyciel dyplomowany

mgr Katarzyna Wilkosz – Grześkowiak - – nauczyciel mianowany

mgr Ewa Żurawik – nauczyciel dyplomowany

mgr Zuzanna Zakrzewska – Nowak – nauczyciel mianowany

dr Beata Wrona  – nauczyciel dyplomowany

mgr Barbara Ziętek  – nauczyciel dyplomowany

 

Biblioteka:

mgr Wierosława Gawryś – nauczyciel dyplomowany

 

Psycholog:

mgr Patrycja Mróz – nauczyciel stażysta

 

Logopeda:

mgr Ewa Fila – nauczyciel dyplomowany

 

Współorganizacja kształcenia:

mgr Anna Wilczek – nauczyciel mianowany

mgr Anna Wajda – nauczyciel kontraktowy

lic. Julia Fila – nauczyciel stażysta

 

Doradztwo zawodowe:

mgr Donata Dzimińska – Bizub  – nauczyciel dyplomowany

mgr Anna Jamróz – Maślanka – nauczyciel kontraktowy

 

Świetlica:

mgr Anna Wojkowska – nauczyciel dyplomowany

mgr Anna Jamróz – Maślanka – nauczyciel kontraktowy

mgr Katarzyna Wilkosz – Grześkowiak – nauczyciel mianowany

mgr Renata Wilk – nauczyciel dyplomowany

mgr Aneta Grabska - nauczyciel dyplomowany

 

 

PRZEDSSZKOLE

 

Edukacja przedszkolna:

mgr Beata Opiela  – nauczyciel dyplomowany

mgr Ewa Poznańska – Knapik  – nauczyciel kontraktowy

mgr Martyna Ciołczyk – Jamróz  – nauczyciel mianowany

mgr Mariola Roczkalsaka  – nauczyciel kontraktowy

mgr Anna Olszak – Jurek  – nauczyciel kontraktowy

mgr Magdalena Fudała – nauczyciel kontraktowy

lic. Beata Janiak – nauczyciel kontraktowy

mgr Joanna Lizoń – Warchał  – nauczyciel mianowany

lic. Julia Fila – nauczyciel stażysta

 

 1. angielski:

mgr Magdalena Lebuda – nauczyciel mianowany

 

Religia:

 1. Barbara Okła – nauczyciel dyplomowany

 

Logopeda:

mgr Katarzyna Gierczak – Dudek – nauczyciel dyplomowany

 

Rewalidacja:

mgr Katarzyna Gierczak – Dudek – nauczyciel dyplomowany

mgr Anna Olszak – Jurek – nauczyciel kontraktowy

 

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne:

mgr Anna Olszak – Jurek – nauczyciel kontraktowy