• ozobot

  nowoczesne pomoce dydaktyczne

 • zainteresowania

  rozwijanie zainteresowań i umiejętności

 • klasy pływackie

  nauka pływania

 • sztandar

  tradycja i nowoczesność

Nauczanie wczesnoszkolne

mgr Katarzyna Wilkosz-Grześkowiak - nauczyciel mianowany - klasa 1a
mgr Zuzanna Zakrzewska-Nowak - nauczyciel kontraktowy - klasa 1b
mgr Anna Wilczek- nauczyciel kontraktowy - klasa 2b
mgr Magdalena Dzikowska - nauczyciel stażysta - klasa 2a
mgr Ewa Żurawik - nauczyciel dyplomowany - klasa 3a
mgr Małgorzata Jaroszek - nauczyciel dyplomowany - klasa 3b

WYCHOWAWCY KLAS:

KLASA 5A - dr Beata Wrona
KLASA 6B -
mgr Anna Adamczyk

KLASA 6A - mgr Jakub Biłyk

Język polski

dr Beata Wrona - nauczyciel dyplomowany

Historia

mgr Jakub Biłyk - nauczyciel mianowany

Wiedza o społeczeństwie

mgr Jakub Biłyk - nauczyciel mianowany

Język angielski

mgr Magdalena Sułek -Zamorska - nauczyciel mianowany

Język niemiec

mgr Barbara Ziętek - nauczyciel dyplomowany

Matematyka

mgr Anna Wojkowska - nauczyciel dyplomowany
mgr Anna Adamczyk - nauczyciel kontraktowy

Fizyka

mgr Anna Adamczyk - nauczyciel kontraktowy

Chemia

mgr  Anna Adamczyk - nauczyciel kontraktowy

Biologia, Przyroda

mgr Tomasz Nowak - nauczyciel dyplomowany

Geografia

mgr Jakub Biłyk - nauczyciel mianowany

Plastyka  / zajęcia artystyczne

mgr Jakub Biłyk - nauczyciel mianowany

Muzyka

mgr Ewa Gajda-Migacz - nauczyciel dyplomowany

Wychowanie techniczne

mgr Aneta Starzyniec - nauczyciel dyplomowany

Informatyka

mgr Donata Dzimińska-Bizub - nauczyciel dyplomowany

Edukacja dla Bezpieczeństwa

mgr Wierosława Gawryś- nauczyciel dyplomowany

Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Tomasz Nowak - nauczyciel dyplomowany

Wychowanie fizyczne

mgr Marzena Pyrek-Pyszczak - nauczyciel dyplomowany
mgr Marek Smolak
- nauczyciel dyplomowany

Religia

ksiądz mgr Mariusz Sowiński - nauczyciel mianowany

Świetlica

mgr Anna Wojkowska - nauczyciel dyplomowany
mgr Ewa Żurawik -nauczyciel dyplomowany
mgr Małgorzata Jaroszek -nauczyciel dyplomowany
mgr Anna Wilczek - nauczyciel kontraktowy
mgr Magdalena Dzikowska -
nauczyciel kontraktowy
mgr Barbara Ziętek -
nauczyciel dyplomowany
mgr Katarzyna Wilkosz-Grześkowiak -
nauczyciel mianowany
mgr Zuzanna Zakrzewska-Nowak -
nauczyciel kontraktowy

Biblioteka

mgr Wierosława Gawryś - nauczyciel dyplomowany

Doradca zawodowy

mgr Donata Dzimińska-Bizub - nauczyciel dyplomowany

Pedagog

mgr Agnieszka Kośmider - nauczyciel dyplomowany

Zajęcia rewalidacyjne/ logopedia

mgr Barbara Ziętek - nauczyciel dyplomowany
mgr Agnieszka Kośmider - nauczyciel dyplomowany
mgr Magdalena Ostalecka - nauczyciel dyplomowany
mgr Jakub Biłyk - nauczyciel mianowany

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

mgr Agnieszka Kośmider - nauczyciel dyplomowany
mgr Jakub Biłyk - nauczyciel mianowany

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

dr Beata Wrona - nauczyciel dyplomowany
mgr Ewa Fila - nauczyciel dyplomowany
mgr Ewa Żurawik -nauczyciel dyplomowany
mgr Małgorzata Jaroszek -nauczyciel dyplomowany
mgr Barbara Ziętek - nauczyciel dyplomowany