• ozobot

  nowoczesne pomoce dydaktyczne

 • zainteresowania

  rozwijanie zainteresowań i umiejętności

 • klasy pływackie

  nauka pływania

 • sztandar

  tradycja i nowoczesność

 comenius 1 20131201 1369176313

Gimnazjum nr 5 w Jaworznie realizowało projekt w ramach programu Comenius Partnerskie Projekty Szkół. Projekt trwał dwa lata. Rozpoczęcie realizacji projektu nastąpiło w sierpniu 2012 r., a zakończenie w lipcu 2014 r. Na realizację projektu szkoła otrzymała dofinansowanie w wysokości 20.000 euro.


 Comenius to program edukacyjny, który powstał z inicjatywy Wspólnoty Europejskiej. Polska przystąpiła do jego realizacji w roku 1998. Celem programu jest kreowanie europejskiego wymiaru w nauczaniu, powiększanie kręgu osobistych doświadczeń o wiedzę na temat innych krajów Europy, rozwijanie poczucia jedności w Europie oraz wspomaganie procesów przystosowania się do nowych warunków społecznych i ekonomicznych w perspektywie zjednoczonej Europy. To rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości, a także pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego. Projekt realizowany w naszej szkole nosił tytuł "Znaczenie zdrowego trybu życia dla nastolatków w różnych europejskich krajach". Obok naszego gimnazjum, przystąpiły do niego szkoły z Hiszpanii, Włoch, Estonii, Niemiec, Węgier, Turcji, Rumunii i Litwy. Główne cele projektu to praktyczna nauka języka angielskiego oraz rozwijanie świadomości prozdrowotnej młodzieży. Projekt pomógł uczniom w pokonywaniu przeszkód dorastania, ucząc ich, jak spędzić wolny czas aktywnie, jak czytać etykiety na produktach żywnościowych i tym samym przygotować zdrowe posiłki. Dzięki projektowi uczniowie dowiedzieli się jak radzić sobie ze stresem i wyeliminować nałogi. Uczniowie pod opieką nauczycieli odwiedzili szkoły w Rumunii, Estonii, Niemczech, Turcji i na Węgrzech. Wszystkie zdobyte doświadczenia były wymieniane z zagranicznymi partnerami. Językiem komunikacji projektu był język angielski, tak więc młodzież miała okazję praktycznie wykorzystać umiejętności zdobywane na lekcjach językowych. Osobiste spotkania międzynarodowe rozbudziły wzajemną ciekawość, nauczą otwartości i tolerancji wobec innych kultur. Program Comenius to ogromne i ważne dla szkoły przedsięwzięcie. Wymagał bardzo dużego zaangażowania ze strony nauczycieli i uczniów, ale warto było to zrobić. Nagrodą za wytężoną pracę jest niewątpliwie nowa wiedza, satysfakcja uczniów i pedagogów oraz możliwość podzielenia się zdobytym doświadczeniem podczas spotkań z partnerami. Jesteśmy przekonani, że realizacja projektu Comenius wzbogaciła ofertę edukacyjną naszej szkoły oraz wyzwoliła energię i potencjał uczniów oraz całej społeczności lokalnej.