• ozobot

  nowoczesne pomoce dydaktyczne

 • zainteresowania

  rozwijanie zainteresowań i umiejętności

 • klasy pływackie

  nauka pływania

 • sztandar

  tradycja i nowoczesność

Rada Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

Przewodniczący Rady- Patrycja Stypka

Zastępca przewodniczącego- Anna  Olszak-Jurek

Sekretarz, skarbnik- Alicja Pająk

 1. Rada wybiera Komisję rewizyjną w składzie:

Przewodniczący: Sylwia Duda

Członek komisji: Magdalena Porczak

Członek komisji: Agata Patrzałek