• ozobot

  nowoczesne pomoce dydaktyczne

 • zainteresowania

  rozwijanie zainteresowań i umiejętności

 • klasy pływackie

  nauka pływania

 • sztandar

  tradycja i nowoczesność

Rada Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

Przewodniczący Rady- Renata Lisik

Zastępca przewodniczącego- Sylwia Duda

Sekretarz- Olga Mizak

Skarbnik- Katarzyna Czerkawska

Komisja rewizyjna :

Przewodniczący: Katarzyna Wyderka

Członek komisji: Wojciech Hacieja

Członek komisji: Agnieszka Ples