• ozobot

  nowoczesne pomoce dydaktyczne

 • zainteresowania

  rozwijanie zainteresowań i umiejętności

 • klasy pływackie

  nauka pływania

 • sztandar

  tradycja i nowoczesność

W załączeniu przekazujemy dokumenty (do pobrania) dla rodziców dotyczące opieki zdrowotnej na terenie szkoły:

Organizacja opieki zdrowotnej w szkole
Oświadczenie rodzica
Zgoda rodzica
Sprzeciw rodzica
Zgoda na fluoryzację zębów