• ozobot

  nowoczesne pomoce dydaktyczne

 • zainteresowania

  rozwijanie zainteresowań i umiejętności

 • klasy pływackie

  nauka pływania

 • sztandar

  tradycja i nowoczesność

Nasza szkoła przystąpiła do kompleksowego projektu kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci - "Cybernauci

cybernauci

to projekt szkoleniowy realizowany przez fundację Nowoczesna Polska w partnerstwie z Collegium Civitas. Głównym działaniem w projekcie jest realizacja warsztatów z uczniami, rodzicami i nauczycielami szkół wszystkich poziomów w całej Polsce.

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa korzystania z sieci przez dzieci i młodzież, a także ich rodziców, opiekunów i nauczycieli. Do osiągnięcia celu przyczyni się realizacja warsztatów w szkołach dla wszystkich grup docelowych. Dodatkowo przygotowujemy materiały uzupełniające z myślą o wszystkich odbiorcach.

Warsztaty obejmują takie zagadnienia jak bezpieczne korzystanie z Internetu i nowych technologii, informacje o cyberzagrożeniach, ochrona wizerunku w sieci oraz podstawy praw autorskich. W szkołach objętych wsparciem warsztaty dla uczniów, nauczycieli i rodziców prowadzą specjalnie przygotowani trenerzy.

Pobierz ulotkę