• ozobot

  nowoczesne pomoce dydaktyczne

 • zainteresowania

  rozwijanie zainteresowań i umiejętności

 • klasy pływackie

  nauka pływania

 • sztandar

  tradycja i nowoczesność

Przekazujemy uczniom i rodzicom materiały Ministerstwa Edukacji Narodowej:

Broszura informacyjna "Dobra Szkoła"

Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej http://reformaedukacji.men.gov.pl

Strona internetowa Kuratorium Oświaty w Katowicach http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php?page=NewsPage&menuItemId=1014

List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców o aktualnym stanie wprowadzania zmian w systemie oświaty z 19.06.2017 r.