• ozobot

  nowoczesne pomoce dydaktyczne

 • zainteresowania

  rozwijanie zainteresowań i umiejętności

 • klasy pływackie

  nauka pływania

 • sztandar

  tradycja i nowoczesność

Edukacja przedszkolna:

mgr Beata Opiela  – nauczyciel dyplomowany

mgr Ewa Poznańska – Knapik  – nauczyciel kontraktowy

mgr Martyna Ciołczyk – Jamróz  – nauczyciel mianowany

mgr Mariola Roczkalsaka  – nauczyciel kontraktowy

mgr Anna Olszak – Jurek  – nauczyciel kontraktowy

mgr Magdalena Fudała – nauczyciel kontraktowy

lic. Beata Janiak – nauczyciel kontraktowy

mgr Joanna Lizoń – Warchał  – nauczyciel mianowany

lic. Julia Fila – nauczyciel stażysta

 j.angielski:

mgr Magdalena Lebuda – nauczyciel mianowany

Religia:
mgr Barbara Okła – nauczyciel dyplomowany

Logopeda:
mgr Katarzyna Gierczak – Dudek – nauczyciel dyplomowany

Rewalidacja:

mgr Katarzyna Gierczak – Dudek – nauczyciel dyplomowany
mgr Anna Olszak – Jurek – nauczyciel kontraktowy

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne:

mgr Anna Olszak – Jurek – nauczyciel kontraktowy