• ozobot

  nowoczesne pomoce dydaktyczne

 • zainteresowania

  rozwijanie zainteresowań i umiejętności

 • klasy pływackie

  nauka pływania

 • sztandar

  tradycja i nowoczesność

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Polskich Noblistów w Jaworznie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.sp17.jaworzno.edu.pl zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych przedmiotów publicznych.

Dane teleadresowe:

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Polskich Noblistów w Jaworznie
ul. Starowiejska 15
43 – 600 Jaworzno

Tel. 32 7629 218
e – mail: sekretariat@sp17.jaworzno.edu.pl

Strona internetowa www.sp17.jaworzno.edu.pl jest w dużym stopniu zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. Poniżej wymieniono niezgodności lub wyłączenia:

 • część dokumentów zamieszczona jest w postaci nieprzeszukiwanych plików,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • możliwość powiększenia wielkości liter w treści artykułów na stronie,
 • możliwość wybrania stylu z podwyższonym kontrastem,
 • nawigacja za pomocą skrótów klawiszowych,
 • możliwość przechodzenia między elementami strony za pomocą klawisza TAB.

Deklarację sporządzono dnia 23.09.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: sekretariat@sp17.jaworzno.edu.pl