• ozobot

  nowoczesne pomoce dydaktyczne

 • zainteresowania

  rozwijanie zainteresowań i umiejętności

 • klasy pływackie

  nauka pływania

 • sztandar

  tradycja i nowoczesność

Dnia 20 grudnia 2021 weszło w życie Zarządzenie Prezydenta Miasta Jaworzna  nr ED.0050.441.2021 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym dla klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna na rok szkolny 2022/2023.

 1. Od 17-01-2022r. od godz. 8.00 do 28-01-2022r. do godz. 15.00

            Składanie zgłoszeń przez rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły podstawowej. SPRAWDŹ OBWÓD SP17

 1. Od 1-02-2022r. od godz. 8.00 do 14-02-2022r. do godz. 15.00  Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej spoza obwodu.

 Składanie zgłoszeń oraz wniosków odbywa się drogą elektroniczną przez stronę internetową: www.jaworzno.podstawowe.vnabor.pl

 Po uzupełnieniu formularza elektronicznie należy go wydrukować, podpisać przez OBOJE rodziców/prawnych opiekunów następnie złożyć w sekretariacie szkoły, do której zapisujemy dziecko.1`11