• ozobot

  nowoczesne pomoce dydaktyczne

 • zainteresowania

  rozwijanie zainteresowań i umiejętności

 • klasy pływackie

  nauka pływania

 • sztandar

  tradycja i nowoczesność

20 grudnia (poniedziałek) o 15:30 zapraszamy na grupę wsparcia dla rodziców uczniów z autyzmem, zespołem Aspergera. Spotkanie grupy odbędzie się w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Zgłoszenia przyjmuje sekretariat Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Jaworznie. W razie pytań proszę kontaktować się z Dyrektorem lub Wicedyrektorem Poradni