• ozobot

  nowoczesne pomoce dydaktyczne

 • zainteresowania

  rozwijanie zainteresowań i umiejętności

 • klasy pływackie

  nauka pływania

 • sztandar

  tradycja i nowoczesność

 Zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w konkursie " Szukamy geometrii na wakacjach"  - opiera się on na geometrycznym ujęciu Waszych wakacyjnych obserwacji, odwiedzonych miejsc czy podziwianych dziełach sztuki. 

Zadaniem konkursowym jest stworzenie pracy w dowolnej technice graficznej lub fotograficznej ukazującej dowolny aspekt geometrii napotkany w czasie wakacji. Konieczne jest dodanie opisu słownego wyjaśniającego związek pracy z konstrukcjami geometrycznymi oraz okoliczności spotkania z matematyką. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas II-VIII.
 
Prace należy przekazać nauczycielowi matematyki pani Agnieszce Ziębie do piątku 24.09.2021 r. Każdą z prac należy opatrzyć imieniem i nazwiskiem Autora/Autorki, informacją o szkole i klasie, do której Autor/Autorka uczęszcza opisem słownym oraz ewentualnym tytułem. Dodatkowo do każdej pracy należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 
Osoby chętne do wzięcia udziału w konkursie proszone są o zapoznanie się z regulaminem:
 
Zgoda, którą należy dostarczyć wraz z pracą: