• ozobot

  nowoczesne pomoce dydaktyczne

 • zainteresowania

  rozwijanie zainteresowań i umiejętności

 • klasy pływackie

  nauka pływania

 • sztandar

  tradycja i nowoczesność

Działania edukacyjne w ramach profilaktyki wad postawy ph. "Lekki tornister".
Celem interwencji jest:
• podniesienie poziomu wiedzy dzieci, rodziców i opiekunów na temat profilaktyki chorób układu ruchu,
• zwrócenie uwagi na wciąż istniejący problem przeciążonych plecaków i tornistrów uczniów,
• konsekwentne zmniejszanie przeciążenia noszonych przez dzieci bagaży, dbanie o właściwą postawę ciała.