• ozobot

  nowoczesne pomoce dydaktyczne

 • zainteresowania

  rozwijanie zainteresowań i umiejętności

 • klasy pływackie

  nauka pływania

 • sztandar

  tradycja i nowoczesność

wolne miejsca:27

od 01 marca 2021r. do 12 marca 2021r. nabór elektroniczny przez rodzica/prawnego opiekuna

https://nabordoprzedszkola.pl/jaworzno

Zarządzenie Nr ED.0050.26.2021 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna - pobierz


22 lutego 2021r. do 28 lutego 2021r.

składanie potwierdzeń o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym