• ozobot

  nowoczesne pomoce dydaktyczne

 • zainteresowania

  rozwijanie zainteresowań i umiejętności

 • klasy pływackie

  nauka pływania

 • sztandar

  tradycja i nowoczesność

Drodzy Rodzice!
Od 12 do 25 marca br. zajęcia w szkole zastają zawieszone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe
zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.
12 i 13 marca tylko dzieci, które nie mają zapewnionej opieki mogą przyjść na zajęcia opiekuńczo - wychowawcze.
Od 16.03 żadnych zajęć nie będzie i szkoła będzie nieczynna.
Nauczyciele przygotują materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu i będą je wysyłać przez librusa.
Prosimy o dopilnowanie dzieci, żeby nie wychodziły z domu i potraktowały ten czas jako czas pracy samodzielnej.
Dyrektor szkoły Anna Wojkowska