• ozobot

  nowoczesne pomoce dydaktyczne

 • zainteresowania

  rozwijanie zainteresowań i umiejętności

 • klasy pływackie

  nauka pływania

 • sztandar

  tradycja i nowoczesność

od 02 marca 2020r. godz.8.00 do 16 marca 2020r. nabór elektroniczny przez rodzica / prawnego opiekuna. Ilość miejsc: 102
https://nabordoprzedszkola.pl/jaworzno

Pobierz Zarządzenie Prezydenta Miasta Jaworzna