• ozobot

  nowoczesne pomoce dydaktyczne

 • zainteresowania

  rozwijanie zainteresowań i umiejętności

 • klasy pływackie

  nauka pływania

 • sztandar

  tradycja i nowoczesność

od 02 marca 2020r. godz.8.00 do 13 marca 2020r. godz.15.00 nabór elektroniczny przez rodzica/ prawnego opiekuna
www.jaworzno.podstawowe.vnabor.pl