• ozobot

  nowoczesne pomoce dydaktyczne

 • zainteresowania

  rozwijanie zainteresowań i umiejętności

 • klasy pływackie

  nauka pływania

 • sztandar

  tradycja i nowoczesność

Zobowiązuje się Państwa Rodziców, których dzieci będą korzystały z zajęć w Szkole Podstawowej nr 17 im. Polskich Noblistów w Jaworznie od 25.05.2020 r. do zapoznania się z obowiązującymi Procedurami znajdującymi się na stronie internetowej szkoły
oraz na drzwiach wejściowych do budynku szkolnego.

Prosimy o zapoznanie się z procedurami obowiązującymi w naszej szkole:
Procedura organizacji zajęć dla klas I-III
Załącznik nr 1 Ankieta wstępnej kwalifikacji
Załącznik nr 2 Oświadczenie rodzica
Załącznik nr 3 Oświadczenie aktualizacyjne

Procedura organizacji konsultacji
Załącznik nr 1 do procedury konsultacji

Biblioteka zasady funkcjonowania

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp.Z o.o Dział Medycyny Szkolnej przekazuje krótką prezentację w ramach profilaktyki zdrowotnej dla uczniów i rodziców.
Rodzice, którzy otrzymali skierowanie z Urzędu Miasta do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 17 wypełniają niżej załączony wniosek. Następnie składają uzupełniony wniosek wraz ze skierowaniem w Szkole Podstawowej nr 17, w specjalnie do tego przygotowanym miejscu przy wejściu do szkoły.
Pobierz wniosek

Pobierz listę

Informujemy rodziców, że informacje o płatnościach za obiady zostały wysłane na Librusa.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola będą podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na drzwiach wejściowych szkoły w terminie 31.03.2020r. godz.12.00

Pobierz dokument Potwierdzenie woli