• ozobot

  nowoczesne pomoce dydaktyczne

 • zainteresowania

  rozwijanie zainteresowań i umiejętności

 • klasy pływackie

  nauka pływania

 • sztandar

  tradycja i nowoczesność

 Szkoła Podstawowa nr 17 wzięła udział w ogólnopolskiej akcji #sadziMy#, uczniowie klasy VII A wraz z wychowawcą p. Jakubem Biłykiem posadzili sadzonki drzew na terenie szkoły. Nad całą akcją czuwał Pan Tomasz Nowak - nauczyciel biologii

Prosimy rodziców o zapoznanie się z procedurami:
Procedura ogólna
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

Prosimy rodziców o zapoznanie się z procedurami:
Procedura ogólna
Aneks nr 1 do procedury
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4

ZEBRANIA Z RODZICAMI DZIECI PRZYJĘTYCH DO KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2020/21 ODBĘDĄ SIĘ 25 SIERPNIA 2020 r.
KLASA 1A  - 17.00
KLASA 1B  - 17.15

Zapraszamy rodziców dzieci z grup przedszkolnych na zebrania 26.08.2020 r., zgodnie z harmonogramem:
1 GRUPA 16.30
2 GRUPA 16.45
3 GRUPA 17.00
4 GRUPA 17.15
5 GRUPA 17.30

Zobowiązuje się Państwa Rodziców, których dzieci będą korzystały z zajęć w Szkole Podstawowej nr 17 im. Polskich Noblistów w Jaworznie od 25.05.2020 r. do zapoznania się z obowiązującymi Procedurami znajdującymi się na stronie internetowej szkoły
oraz na drzwiach wejściowych do budynku szkolnego.

Prosimy o zapoznanie się z procedurami obowiązującymi w naszej szkole:
Procedura organizacji zajęć dla klas I-III
Załącznik nr 1 Ankieta wstępnej kwalifikacji
Załącznik nr 2 Oświadczenie rodzica
Załącznik nr 3 Oświadczenie aktualizacyjne

Procedura organizacji konsultacji
Załącznik nr 1 do procedury konsultacji

Biblioteka zasady funkcjonowania

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp.Z o.o Dział Medycyny Szkolnej przekazuje krótką prezentację w ramach profilaktyki zdrowotnej dla uczniów i rodziców.
Rodzice, którzy otrzymali skierowanie z Urzędu Miasta do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 17 wypełniają niżej załączony wniosek. Następnie składają uzupełniony wniosek wraz ze skierowaniem w Szkole Podstawowej nr 17, w specjalnie do tego przygotowanym miejscu przy wejściu do szkoły.
Pobierz wniosek