• ozobot

  nowoczesne pomoce dydaktyczne

 • zainteresowania

  rozwijanie zainteresowań i umiejętności

 • klasy pływackie

  nauka pływania

 • sztandar

  tradycja i nowoczesność

  Nasza uczennica w nagraniu na Święto Dzień Ziemi (22.04.2021) - zobacz na youtube

 

Lista dzieci przyjętych do przedszkola w roku szkolnym 2021/2022 - pobierz listę

Lista uczniów przyjętych do klasy i w roku szkolnym 2021/2022 -pobierz listę

 

Lista do pobrania
Pełna lista uczniów zakwalifikowanych dostępna jest w szkole. Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do jednostki w terminie do 2021-04-13 godz. 15:00. Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w jednostce.

Pobierz listę
Bardzo proszę o składanie potwierdzenia woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 17 w Jaworznie w sekretariacie szkoły od  31-03-2021r do 07-03-2021r.

Na czas pandemii Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Jaworznie uruchamia w godzinach od 17:00 do 19:00 telefon zaufania, pod numerem 699-869-932, dyżur pełnić będą psycholodzy i terapeuci, którzy udzielą wsparcia w trudnych sytuacjach. 
 
Już wkrótce zaczynamy prace nad tworzeniem questa w Jaworznie, ale będzie się działo!!!. Otrzymaliśmy ogromne wsparcie tego projektu za co serdecznie dziękujemy.
Działania edukacyjne w ramach profilaktyki wad postawy ph. "Lekki tornister".
Celem interwencji jest:
• podniesienie poziomu wiedzy dzieci, rodziców i opiekunów na temat profilaktyki chorób układu ruchu,
• zwrócenie uwagi na wciąż istniejący problem przeciążonych plecaków i tornistrów uczniów,
• konsekwentne zmniejszanie przeciążenia noszonych przez dzieci bagaży, dbanie o właściwą postawę ciała.
 
 

wolne miejsca:27

od 01 marca 2021r. do 12 marca 2021r. nabór elektroniczny przez rodzica/prawnego opiekuna

https://nabordoprzedszkola.pl/jaworzno

Zarządzenie Nr ED.0050.26.2021 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna - pobierz


22 lutego 2021r. do 28 lutego 2021r.

składanie potwierdzeń o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym