• ozobot

  nowoczesne pomoce dydaktyczne

 • zainteresowania

  rozwijanie zainteresowań i umiejętności

 • klasy pływackie

  nauka pływania

 • sztandar

  tradycja i nowoczesność

Nasza szkoła uczestniczy w programie "Szkoła ucząca się" - działanie Całościowy rozwój szkołyTo program,  który wspiera rozwój i doskonalenie nauczycieli oraz dyrektorów. Dołączyliśmy do ponad 3000 szkół, które wdrażają ocenianie kształtujące, wzmacniają współpracę nauczycieli oraz przywództwo edukacyjne.

Hala MCKiS w Osiedlu Stałym przy ul. Inwalidów Wojennych 18 będzie miejscem, do którego mieszkańcy mogą od wtorku, 1 marca br. przynosić dary dla uchodźców z Ukrainy. Potrzebne rzeczy i żywność będzie można przekazywać codziennie (od poniedziałku do niedzieli) w godz. od 8.00 do 20.00. Pamiętajmy, że tylko tak skoordynowana przez służby miejskie, akcja pomocy może dotrzeć na Ukrainę. Szczegóły na stronie:
https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/7060/jaworzno_pomaga_ukrainie_rusza_miejski_punkt_koordynacji_zbiorek_i_pomocy_dla_ukrainy.html

 

8 lutego obchodzimy Dzień Bezpiecznego Internetu. W realizację tego przedsięwzięcia włączają się różne instytucje. W tym roku dołączyliśmy i my. W lutym i marcu będziemy udostępniać materiały, które mam nadzieję będą dla Państwa inspiracją do rozmów ze swoimi dziećmi na temat zagrożeń czyhających w sieci. Dlatego też serdecznie zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszej strony internetowej (https://ppp.jaworzno.edu.pl) oraz fb (https://www.facebook.com/PPPJaworzno).

Przekazujemy informacje Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące profilaktyki chorób zakaźnych. Zachęcamy do zapoznania się.

 

Dnia 20 grudnia 2021 weszło w życie Zarządzenie Prezydenta Miasta Jaworzna  nr ED.0050.441.2021 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym dla klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna na rok szkolny 2022/2023.

 1. Od 17-01-2022r. od godz. 8.00 do 28-01-2022r. do godz. 15.00

            Składanie zgłoszeń przez rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły podstawowej. SPRAWDŹ OBWÓD SP17

 1. Od 1-02-2022r. od godz. 8.00 do 14-02-2022r. do godz. 15.00  Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej spoza obwodu.

 Składanie zgłoszeń oraz wniosków odbywa się drogą elektroniczną przez stronę internetową: www.jaworzno.podstawowe.vnabor.pl

 Po uzupełnieniu formularza elektronicznie należy go wydrukować, podpisać przez OBOJE rodziców/prawnych opiekunów następnie złożyć w sekretariacie szkoły, do której zapisujemy dziecko.1`11

Regulamin obowiązuje od 20 grudnia 2021 - pobierz Regulamin

20 grudnia (poniedziałek) o 15:30 zapraszamy na grupę wsparcia dla rodziców uczniów z autyzmem, zespołem Aspergera. Spotkanie grupy odbędzie się w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Zgłoszenia przyjmuje sekretariat Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Jaworznie. W razie pytań proszę kontaktować się z Dyrektorem lub Wicedyrektorem Poradni

 Uczennica klasy 4b - Tamara Dobosz - zdobyła II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie matematyczno-fotograficznym "Na wakacjach spotkałem matematykę". Tamara zatytułowała swoją pracę "Szukamy geometrii na wakacjach". Gratulujemy tak wielkiego osiągnięcia!

Aneks nr 1 do procedur bezpieczeństwa na okres trwania epidemii COVID-19 w Szkole Podstawowej nr 17 w Jaworznie.
- Od 18 października.2021 r. "Opiekunowie odprowadzający dzieci nie mogą wchodzić na teren szkoły"
- Od 25 października 2021 r. "Uczniowie pod opieką nauczyciela spędzają przerwy w salach lekcyjnych"

 Za nami warsztaty inne niż wszystkie. RozeGRAJ dobrą lekcję to projekt 10 gier przeznaczonych dla edukacji. Świetnie komponuje się w nasze potrzeby przygotowując jednocześnie młodych ludzi do sprawnego funkcjonowania w świecie. Zachęcamy do obejrzenia relacji z tego wydarzenia