• ozobot

  nowoczesne pomoce dydaktyczne

 • zainteresowania

  rozwijanie zainteresowań i umiejętności

 • klasy pływackie

  nauka pływania

 • sztandar

  tradycja i nowoczesność

Przekazujemy aktualne godziny dostępności nauczycieli, konsultacji dla uczniów i rodziców. - POBIERZ PLIK

Uwaga rekrutacja do klasy pierwszej (dzieci obwodowe) w roku szkolnym 2023/2024

od 23 stycznia 2023r. godz.8.00

do 06 lutego 2023r. godz.15.00

nabór elektroniczny przez rodzica/prawnego opiekun na stronie www.jaworzno.podstawowe.vnabor.pl

Spis ulic należących do obwodu szkoły

DOKUMENTY DO POBRANIA


Szkoła Podstawowa nr 17 im. Polskich Noblistów w Jaworznie jest bezpieczną i innowacyjną placówką. Podobnie jak rodzicom naszych uczniów, zależy nam na zapewnieniu dzieciom właściwego poziomu nauczania oraz możliwości rozwijania zainteresowań, w miłej, bezpiecznej atmosferze, pod okiem wykwalifikowanej i odpowiedzialnej kadry pedagogicznej. Naszym uczniom i rodzicom zapewniamy: - zajęcia w wyremontowanych klasopracowniach wyposażonych w nowoczesne pomoce naukowe, - aktywne metody nauczania z wykorzystaniem technologii komputerowej, monitora i tablic interaktywnych, - dziennik elektroniczny gwarantujący stałą współpracę pomiędzy Rodzicami i szkołą, - bezpieczeństwo - monitoring wizyjny, - wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną, - stałą opiekę pedagoga i doradcy zawodowego, - cykliczne imprezy, konkursy szkolne i pozaszkolne, - ciekawe lekcje i koła zainteresowań rozwijające pasje dzieci i młodzieży, - boisko szkolne z siłownią zewnętrzną, - zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne uczniów, - zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne - udział w projektach krajowych i zagranicznych, - przytulną, dobrze wyposażoną świetlicę i bibliotekę, - stołówkę serwującą domowe obiady w przystępnej cenie, - możliwość zakupu kanapki, napoju lub przyborów szkolnych w sklepiku, - opiekę pielęgniarki szkolnej, - współpracę z instytucjami wspierającymi rozwój i bezpieczeństwo dzieci. 

Nasza szkoła uczestniczy w programie "Szkoła ucząca się" - działanie Całościowy rozwój szkołyTo program,  który wspiera rozwój i doskonalenie nauczycieli oraz dyrektorów. Dołączyliśmy do ponad 3000 szkół, które wdrażają ocenianie kształtujące, wzmacniają współpracę nauczycieli oraz przywództwo edukacyjne.

Hala MCKiS w Osiedlu Stałym przy ul. Inwalidów Wojennych 18 będzie miejscem, do którego mieszkańcy mogą od wtorku, 1 marca br. przynosić dary dla uchodźców z Ukrainy. Potrzebne rzeczy i żywność będzie można przekazywać codziennie (od poniedziałku do niedzieli) w godz. od 8.00 do 20.00. Pamiętajmy, że tylko tak skoordynowana przez służby miejskie, akcja pomocy może dotrzeć na Ukrainę. Szczegóły na stronie:
https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/7060/jaworzno_pomaga_ukrainie_rusza_miejski_punkt_koordynacji_zbiorek_i_pomocy_dla_ukrainy.html

 

8 lutego obchodzimy Dzień Bezpiecznego Internetu. W realizację tego przedsięwzięcia włączają się różne instytucje. W tym roku dołączyliśmy i my. W lutym i marcu będziemy udostępniać materiały, które mam nadzieję będą dla Państwa inspiracją do rozmów ze swoimi dziećmi na temat zagrożeń czyhających w sieci. Dlatego też serdecznie zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszej strony internetowej (https://ppp.jaworzno.edu.pl) oraz fb (https://www.facebook.com/PPPJaworzno).

Przekazujemy informacje Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące profilaktyki chorób zakaźnych. Zachęcamy do zapoznania się.

 

Dnia 20 grudnia 2021 weszło w życie Zarządzenie Prezydenta Miasta Jaworzna  nr ED.0050.441.2021 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym dla klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna na rok szkolny 2022/2023.

 1. Od 17-01-2022r. od godz. 8.00 do 28-01-2022r. do godz. 15.00

            Składanie zgłoszeń przez rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły podstawowej. SPRAWDŹ OBWÓD SP17

 1. Od 1-02-2022r. od godz. 8.00 do 14-02-2022r. do godz. 15.00  Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej spoza obwodu.

 Składanie zgłoszeń oraz wniosków odbywa się drogą elektroniczną przez stronę internetową: www.jaworzno.podstawowe.vnabor.pl

 Po uzupełnieniu formularza elektronicznie należy go wydrukować, podpisać przez OBOJE rodziców/prawnych opiekunów następnie złożyć w sekretariacie szkoły, do której zapisujemy dziecko.1`11

Regulamin obowiązuje od 20 grudnia 2021 - pobierz Regulamin

20 grudnia (poniedziałek) o 15:30 zapraszamy na grupę wsparcia dla rodziców uczniów z autyzmem, zespołem Aspergera. Spotkanie grupy odbędzie się w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Zgłoszenia przyjmuje sekretariat Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Jaworznie. W razie pytań proszę kontaktować się z Dyrektorem lub Wicedyrektorem Poradni